Informatie over HiP Rotterdam

HiP Rotterdam is een groeiend netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Rotterdam kent verschillende kwetsbare groepen mensen die wegens bezuinigingen veelal nog meer in de kou komen te staan. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiƫle middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de Rotterdamse samenleving.

Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP Rotterdam bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

HiP Rotterdam is ondergebracht bij Samen 010. (voorheen stichting KSA/GCW)Dit is een vrijwilligersorganisatie vanuit levensbeschouwelijk perspectief en voert voor en met een groot aantal Rotterdamse kerken en vrijwilligers allerlei vrijwilligersprojecten uit.

Lokale kerken, parochies en andere organisaties werken binnen de plaatselijke HiP-helpdesk met elkaar samen. Zo zijn er vanuit HiP Rotterdam contacten met andere christelijke vrijwilligersprojecten zoals stichting Present, M25 en Serve the City.
Ook deelgemeente gericht komen coordinatoren van vrijwilligersprojecten bij elkaar om elkaar te kennen en elkaar daar waar mogelijk te versterken. HiP Rotterdam is hierin vertegenwoordigd in IJselmonde en in de Alexanderpolder. Ook met vrijwilligerswerk Rotterdam is er regelmatig contact en wordt er wel eens naar elkaar doorverwezen.
Het plaatselijke werk van HiP wordt ondersteund door de landelijke stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en specifieke know how.