Welkom Onthaal

Welkom Onthaal is een stedelijk netwerk van vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen.
De coördinatie van dit netwerk gebeurt vanuit een kleine stuurgroep die gevormd wordt door  Samen 010, SKIN Rotterdam, Stichting Mara en SPIOR. Zij willen zich gezamenlijk, vanuit de gedeelde missie om van betekenis te zijn voor kwetsbare mensen in Rotterdam-Rijnmond, inzetten voor vluchtelingen en statushouders.

Hulp bieden

Hulp nodig

Statushouders in Rotterdam

Om statushouders welkom heten in Rotterdam doen we hen een gevarieerd aanbod van praktische hulpverlening, dagbesteding en ontmoeting.  Vrijwilligers uit kerken, moskeeën en overige christelijk/islamitisch geïnspireerde organisaties willen zich graag inzetten voor deze mensen.